جزئیات محصول


کاپری

نوع جنس

سرامیک

نوع لعاب

براق

ابعاد

60*60

کاپری
طوسی

طوسی