جزئیات محصول


اما

نوع جنس

سرامیک

نوع لعاب

براق

ابعاد

60*60

اما
استخوانی

استخوانی

بژ

بژ

طوسی

طوسی