جزئیات محصول


ژولیت

نوع جنس

کاشی

نوع لعاب

براق

ابعاد

25*70

ژولیت
تک گل ژولیت

تک گل ژولیت

ژولیت تیره

ژولیت تیره

زیتونی روشن

زیتونی روشن