جزئیات محصول


دومینو

نوع جنس

کاشی

نوع لعاب

براق

ابعاد

30*90

دومینو
کاشی دومینو

کاشی دومینو

تک گل

تک گل

تک گل دومینو

تک گل دومینو