گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت کاشی الوند

لوح طلایی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو 9002

تندیس طلایی تعهد به کیفیت از مدیریت کیفیت فراگیر ژنو

تندیس طلایی کیفیت از کشور فرانسه

گواهینامه استاندارد کیفی EN159 اروپا

گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت مبتنی2000 ISO 9001-

اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی بر مبنای” نظام مدیریت کیفیت بهره وری( EFQM)

همکار و مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در کنترل کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک کشور

اخذ گواهينامه فني از مركزتحقيقات ساختمان ومسكن مبني بر صدورمجوز جايگزيني محصولات پرسلاني الوند به جاي سنگ طبيعي درنماي ساختمان ها

گواهینامه کاشی الوند
گواهینامه کاشی الوند
گواهینامه کاشی الوند
گواهینامه کاشی الوند
گواهینامه کاشی الوند